Back to Top

picture


KrishanteringVi har hittils varit förskonade från allvarligare olyckor på skjutbanorna och hoppas att det kommer att fortsätta så.

Om olyckan trots allt skulle vara framme så finns följande Krisplan som hjälp.


Även Svenska Skyttesportförbundet har tagit fram en handlingsplan vid extraordinär händelse som hittas här