Back to Top

Att göra lista

Det finns en "diger" att göra lista


Grön - mindre aktivitet

Gul - mellan aktivitet behöver planeras

Röd - större aktivitet, behöver planeras väl


Att göra lista:


Skyddsplank mellan skeet- och trap-bana:bygg nytt

Vad behövs: Reglar av tryckt virke, brädor 1x6” vanliga fin-/rå-sågade Plintar till stolpar behöver sättas (eller gjutas)

Trapbana (bunker): bygg förvaring för plockduvor

Vad behövs: trallvirke, ev reglar. Duvorna behöver komma upp från golvet (fuktrisk).

Alla banor:plockduvor flyttas till trapbanan

Vad behövs: bara dig själv. Vita och oranga plockduvor flyttas till trap bunkern. Funkar utmärkt till N-trap.

Alla byggnader:rensa ut (och sopsortera) skräp och sådant som gått ur tiden

Vad behövs: sopsäckar, släp

Samtliga kastare:smörjning och infettning

Vad behövs: fettspruta (universalfett är ok), oljekanna

Sporting kastare 4, 5, 7 och 8: bygg väderskydd för kastarna

Vad behövs: OSB-skivor, reglar, trallskruv, gångjärn m.m.

Klubbstuga:laga/återställ panelvägg och häng upp (TV) skärm

Vad behövs: lämplig skruv, bräda/regel för skärmfäste (så att den träffar reglarna)

Klubbstuga: ersätta plattor med grusgång mellan klubbstugan och "skeetbanan".

Vad behövs: spett, spade, yxa (för rötter), markduk(finns), väggrus(finns), tryckta reglar(finns), trallskruv, skruvdragare

Alla banor:tvätta skjutstationerna/plattorna

Vad behövs: högtryckstvätt med lämpligt munstycke, säkra vattentillförsel till högtryckstvätt - eller stålborste modell stor

Compaq Sporting bana:montera strålkastare (möjliggöra mörkerskjutning)

Vad behövs: stolpar 95x95 tryckt(finns), stolphållare(finns), strålkastare(finns), skydd för strålkastare (finmaskigt rostfritt nät), 240V kabel + kontakt.

Skeetbana:lägga gulslang mellan torn och låda (för elledning)

Vad behövs: hacka, korp

Skeet & Trapbana:lägga gulslang mellan lådan och trap bunkern (för elledning)

Vad behövs: hacka, korp

Alla banor:säkra avspärrning "Riskområde för skjutbana"

Vad behövs: elstängselband, tryckta pinnar, skyltar. Enligt säkerhetsbestämmelserna ska 150 m bakom skjutvall och 250 m från skjutplats vid hagelskytte mot lerduvor vara avlyst som riskområde

Lerduvebanor:gångbroar (2 el. 3) över till andra sidan diket (för att kunna plocka duvor)

Vad behövs: 2 telefonstolpar per gångbro (finns), trall 28x120, trallskruv etc.

Lerduvebanor:bortröjning av sly (Jul-Sep)

Vad behövs: röjsåg med sågklinga/slyklinga

Kulbana:bortröjning av sly (Jul-Sep)

Vad behövs: röjsåg med sågklinga/slyklinga

Klubbstuga - den gamla:ta bort (brandkårsövning)

Vad behövs: rensa på fönster, tegelpannor etc. innan brandövning sker

Klubbstuga altan:ny trätrappa behöver byggas

Vad behövs: tryckta reglar

Sportingbana, höga fasan tornet:ta ner björken som står bredvid tornet

Vad behövs: stege, rep, motorsåg, "traktor" som kan hjälpa till och dra i rätt riktning

Klubbstuga trappa:cementtrappan behöver lagas eller bytas ut

Vad behövs: det som behövs

Skeet/Compaq Sporting bana:ersätta den lilla boden med en större "busskur" med mer regnskydd

Vad behövs: tryckt virke, plintar, takplåt

Bygga ny toalett: Bygg om den gröna boden (uppe vid Trapbanan) till "ute-dass"

Vad behövs: hela boden behöver en rejäl uppfräshning, den ska flyttas, el behöver dras in m.m.

Klubbstuga:bygga toalett i annexet, slå upp väggar + dörr för att kunna montera en fritidstoalett av modell Separett.

Vad behövs: allt utom separett toaletten

Klubbstuga:laga golvet i köket som är vattenskadat

Vad behövs: allt som behövs

Skeetbana:nya byggnader till torn och låda

Vad behövs: gjuta plattor (så att även sportingkastare får plats), virke, el etc. etc.Pågående aktiviteter 2024:


Ny Compaq Sporting bana: bygg ny

Vad behövs: kastare, utlösarsystem, el, plattformar (tryckt virke) m.m. m.m.

Status 2024-06-29: All gulslang med tillhörande el- och signal-kabel är på plats. Dom 2 plattformarna som behövde byggas är också på plats. Kvar att göra är att sätta 2st stolpar med tillhörande jordankare för kastare 2 och 3. Ett splitterskydd (OSB skiva och reglar) behöver byggas för kastare 3. Eluttag och kopplingsdosa för utlösare behöver monteras vid samtliga kastare. Spänningsomvandlare ska monteras vid 3st kastare. El-kablarna till sportingkastarna ska kopplas in och läggas på en separat säkring i proppskåpet (trapbunkern). Utlösarsystemet ska monteras, kopplas in och programmeras. Sedan är det bara att sätta kastarna på plats.

Skeet/Compaq Sporting bana:Vildsvinssäkra – sätt upp elstängsel - stolpar, lina, isolatorer och stängselaggregat finns.

Vad behövs: stolp/stängsel klubba, järnspett. Verktyg för att justera trådhöjd. Grind. Stängselaggregat (12V), Batteri, solcellsladdning m.m.

Status 2024-04-13: Stolpar utsatta och isolatorer sitter på rätt höjd (20,45,75cm).

Kulbanan:80m torn – golvet behöver bytas till tryckt 28x120mm trallvirke

Vad behövs: 15st 1,8m 28x120 trall + trallskruv, eventuellt reglar, skruvdragare, fogsvans

Status 2024-04-13: nytt golv på plats. Väggar behöver sättas upp. 45st 1-meters 4" (10cm) brädor behövs. Färre brädor om dom är bredare men 1m höga ska dom vara.Färdiga aktiviteter 2024


Gräsklippare: vänster framhjul behöver lagas - ramlat av

Vad behövs: Bult eller maskinskruv M6x16-20mm, bricka samt loctite

Status: Klart 2024-06-20

Sporting kastare 8:Kastaren krossar duvor

Vad behövs: utrustning för diagnostisering av fel (troligt mekaniskt fel)

Status: Klart 2024-05-18: Trippelfel. Kortslutning i motorn (full med vatten). Kortslutningen tog död på spänningsomvandlaren. Duvkrossningen berodde på att "spännhjulen" tryckte för hårt mot duvstaplarna.

Sporting kastare 5:Kastaren behöver lagas

Vad behövs: utrustning för diagnostisering av fel (troligt el-fel)

Status: Klart 2024-05-04: Ny motor (den gamla hade brunnit upp) samt ny spänningsomvandare gör att kastaren nu fungerar igen.

Skeetbana:återställ gräsmatta efter vildsvinen förstört den - planerad för städdagen

Vad behövs: maskin för att "slå sönder" alla torvor, spade, kratta, gräsfrö, lägg singelgång ut till platta 8, markduk m.m.

Status: Klart 2024-05-02: Nu hoppas vi bara på att moder natur gör sitt så att gräset kommer igång

Träddungen mellan skeet- och trap-bana:ta ner lämpligt antal träd

Vad behövs: stege, rep, motorsåg, "traktor" som kan hjälpa till och dra i rätt riktning

Status: Klart 2024-04-30

Klubbstuga utanför:ta ner den stora björken hitom klubbstugan

Vad behövs: stege, rep, motorsåg, "traktor" som kan hjälpa till och dra i rätt riktning

Status: Klart 2024-04-30

Skeetbana: rätta till station 8. Ena plattan (den vänstra) behöver korrigeras då den ligger snett.

Vad behövs: korp eller mindre trädgårdsspade, spett för att "baxa" plattan till korrekt position.

Status: Klart 2024-04-30

Skeetkastare - lådan: originaldelar behöver anskaffas och monteras

Vad behövs: utrustning för diagnostisering av fel och sedan lagning

Status: Klart 2024-04-29: Kastaren fungerar. Transformator/likriktare 220V->24V är ersatt med en switchad nätadapter 230VAC->24VDC

Skeetbana:tukta lönnen bakom tornet

Vad behövs: stege, motorsåg, stångsåg (motordriven), rep

Status: Klart 2024-04-13

Klubbstuga altantak:ny skiva plasttak behöver läggas dit. Möjligen regel och vindskiva.

Vad behövs: plasttak mått AxB, plasttaksskruv – vit, regel

Status: Klart 2024-04-13

Sporting kastare 9:Kastaren behöver justeras, släpper ibland 2 duvor och släpper ibland duvor för tidigt ner på kastarmen.

Vad behövs: utrustning för justering av kastare.

Status: Klart 2024-04-13

Sporting kastare 8:Kastaren behöver lagas

Vad behövs: utrustning för diagnostisering av fel (troligt mekaniskt fel)

Status: Klart 2024-04-13

Skyddsplank mellan skeet- och trap-bana:demontering och bortforsling

Vad behövs: motorsåg, bågsåg, släpvagn

Status: Klart 2024-04-13

Samtliga kastarhus:rengöring, sopning - sopborste och sopskyffel finns i resp kastarhus

Vad behövs: kvast, sopborste(finns), sopskyffel(finns)

Lerduvebanorna:Lövräfsning

Vad behövs: lövblås, räfsa, korg, presenning

Status: Klart 2024-04-13

Skeet/Compaq Sporting bana:Återställning efter vildsvins ”bök” på skjutstationerna

Vad behövs: hacka, spade

Status: Klart 2024-04-13

Akustik Trapbana:hon-kontakten till mikrofon 2 behöver lödas om

Vad behövs: avbitare, lödkolv, lödtenn

Status: Klart 2024-04-06

Klubbstuga:sanera kontoret efter vi matat mössen med gräsfrön

Vad behövs: sopborste, sopskyffel, dammsugare

Status: Klart 2024-04-04

Klubbstuga altantak hängränna:första delen av hängrännan behöver bytas ut.

Vad behövs: hängränna storlek AxB, rännskarv, ränngavel - kanske går att knacka ut.

Status: Klart 2024-03-30

Kulbana:nya bockar för avspärrning av vägen behöver byggas

Vad behövs: tyckt virke 45x70, trallskruv, verktyg, varningsskyltar

Status: Klart 2024-03-30