Back to Top

Inskjutning 50m/80m

Som medlem har du tillgång till vår kulbana där du kan skjuta med klass 1-4 vapen från 50 eller 80 meter.


Att tänka på

Vid skytte från 80m tornet så måste vägbommar sättas ut.

Skjutmål tar man själv med sig - både dit och hem.

Tomhylsor och "skräp" kastas i respektive dedikerat uppsamlingskärl.

Löst material kommer köras till återvinningsstationen.


Ingen skjutning på Söndagar.


Begränsning

Golvet i 80m tornet är utbytt. Dock saknas brädor runt om.

Använd med försiktighet.


varning