Styrelsen

Sammansättning 2022
Ordförande: Jörgen Persson
Sekreterare: Daniel Bengtsson
Kassör: Stellan Sjögren
Ledamot: Erik Stenborg
Ledamot: Stefan Säldegård
Ledamot: SvenOlof Karlsson
Suppleant: Helen Säldegård
Suppleant: Ingrid Karlsson
Revisor: Barry Wigotsson
Revisor: Birgit Persson
Revisor suppleant: Bengt Pettersson

Drag & Drop Website Builder